Balendijk 250 - Industriezone nr. 5308 - 3920 Lommel
Tel 0032 (0) 11-55.55.39 - Fax 0032 (0) 11-55.34.84
info@progifts.be